halas.m@railtrains.sk
37115_135184719867486_6348178_n.jpg
72580007-1.JPG
Po dlhšej odmlke sa dostávame asi pre Zlatomoravčanov a fanúšikov železničnej histórie až ku pre nás legendárnemu rýchliku "Tekov".

Podľa dostupných údajov začína pemávať vtedajší rýchlik pod číslami R 153/154 v GVD 1941 na trase Banská Bystrica-Zvolen-Žiar n/Hronom-Kozárovce-Zl.Moravce-Lužianky-Hlohovec-Leopoldov-Trnava-Bratislava hlavná stanica v oboch smeroch.Tento istý vlak no pod iným číslovaním a v inej trase premáva od GVD 1958/59 ako vlak R 375/376 v trase Košice-Fiľakovo-Zvolen-Zlaté Moravce-Leopoldov-Bratislava a späť.
V GVD 1968/69 opäť mení číslovanie na vlak R 367/368 v tej istej trase.
V prvej polovici 70 rokov mení číslovanie na R 580/581 a dostáva aj názov "TEKOV" po území ktorým prechádza bolo kedysi sídlom Tekovskej stolice.
Dostávame sa do obdobia rokov 80-tych.
Vtedy som bol ešte malí chlapec a kedže som veľmi stroho ešte sledoval dianie na Zlatomoraveckej stanici,zostali my spomienky na roky 1987 až po jeho ukončenie do roku 1996.
Najlepšie si pamätám obdobie rokov 1989/1990 respektívne GVD.
Tu som mal možnosť pravidelne sledovať dianie na Zlatomoraveckej železničnej stanici.
Turnusovými rušňami tu boli T 478 3031,T 478 3129,T 478 3366 a T 478 3096.
Vyskitovali sa na týchto vlakoch aj zálohové t.zv. "leťácke" okuliarniky T 478.3,spomeniem T 478 3054,3055,3150,3131,3092 ako aj T 478 3239.
Turnusové okuliarniky 031,129,366 a 096 krásne naleštené a vždy udržiavané boli pýchov vtedajšej Východnej Dráhy depa Nové Zámky.
Kedže motorové rušňe takisto sa nevihli poruchám a u okuliarnikov obzvlášť najmä na spalovacom motore ČKD K 12 V 230 DR porucha na kľukovom hriadeli si vyžiadali modernizáciu samotných motorov už v ŽOS Zvolen.
V rokoch 1991 takisto prichádza rekonštrukcia vykurovania z parného kde sa demontoval parný generátor PG 500 u rady T 478.3 na modernejšie elektrické vykurovanie vlakov pomocou alternátora TA 403,ktorý bol dosadený za SM K 12 V 230 DR.
Samozrejme že som si to všimol jeden neskorý zimný večer ked sa do ZM nasadil rušeň z novým označením 750 128-1,postupne ich doplnili 750 365-9,750 219-8,750 131-5.
Kedže Turnusovky boli na rekonštrukcii v ŽOS Zvolen okrem T 478 3129,ktorá bola rekonštrruovaná priamo v RD Nové Zámky,bola nasadená ako prvá na svoj výkon z novým označením 750 129-9.
Podotýkam že všetky rušne mali jednotnú farebnú schému unifiku v červenom prevedení zo žltým výstražným pásom po obvode rušňa.
Za parným kúrením my bolo ľúto,kedže som bol zvyknutí sledovať zbrojenie vodov do nádrží HDV 753 ( T 478.3)Ten zvuk parného generátora a vyfukovanie pary zo spojok káblov na vozňoch a rušňoch.V pravidelných 10 minútových intervaloch aj odkalovanie nadbytočnej pary cez odkalovač pod prvým stanovišťom rušňovodiča.Pri HDV T 478 3031 (753 031-4) to boli až tri výpusty cez odkalovač v priebehu 10 sekúnd,nastavené termostatom.

Dalej sa dostávame na rušeň T 478 3031,ktorý po rekonštrukcii z novým značením 750 031-7 sa vracia do svojho turnusu rýchlika Tekov a nahrádza 750 128-1.
po čase prichádza 750 183-6,ktorá nahradila 750 131-5.
Kedže T 478 3096 máva už problémy zo spalovacím motorom,majstri od tohto stroja dostávajú iný a tým je práve 750 183-6.
No aby sme nezabudli na štvrtú mašinku je ňou 750 219-8.


Rýchliky Tekov boli radené za rušňom z vozňami ČSD,ŽSR - Bds/Dr+B+B+Wr+A+B+AB+B+B.
Takto jazdievali v pracovné dni od pondelka po stredu.vo štrtok pravidelne sa R 581 navážajú vozne do Zvolena ako posilové o počte 3 kusy B.spolu z poštovým D-post je ich v tento deň 13 vozňov.R 580 ide vo štvrtok klasicky v 9 vozňovom zložení.V piatok sobotu a v nedeľu už oba rýchliky vozia jeden 12 druhý 13 vozňov.Sledujem pravidelne križovanie vlakov v ZM v časovom rozmedzí 15:42-15:53/15:50-15:57.
na vlak R 581 Tekov sa na záves rýchlika privesuje motorový vozeň ktorý odposunoval zo Zlatomoraveckého rušňového depa.
tento krát to je 810 555-3,ktorý sa zvezie do Kozároviec kde sa odpojí od súpravy rýchlika.
Nesmiem zabudnúť ani na pikošku ktorá sa odohrávala denne na stanici.
Babka ktorá predávala jablká a hrušky,pobehujúc medzi dva rýchliky pristavených na 3 a 4 koľaji v Zlatých Moravciach.
Ešte spomeniem že tieto vlaky mávali na skúšobnú prevádzku radený vozeň do R 581 Tekov, Videovagón Regata.R 580 Tekov zase zopár krát vozil do Bratislavy aj po dva uzamknuté vozne Bymee.

Dostávame sa ku GVD 1992/93 tu je trasa týchto vlakov skrátená po Zvolen,kôli postupujúcej elektrifikácii do Zvolena.
od GVD 1993/94 je vlak preradený do nižšej kategorie po číslami Sp 1850/1851 Tekov,jazdiaceho v piatok z Bratislavy nového mesta do Zvolena cez Zlaté Moravce a v nedeľu zo Zvolena osobnej stanici do Bratislavy nového mesta.Tu je turnusovým rušňom T 478 3018 (753 018-1)
V tomto obdobý už mám iné starosti príchádza rok ZVS a tak sa začínam lúčiť z Rýchlikom Tekov 4 októbra 1993 v ZM začína vlak kúriť parným generátorom,hoci už Nové Zámky maju dosť okuliarnikov rekonštruovaných na hybrid 750.No ja som rád aspoň spomienka na časi dávno minulé.

Vlak Tekov mení svoje číslovanie naposledy na SP 1730/1731 Tekov.Jeho trasa je predĺžená v nedeľu až do žst.Bratislava-Petržalka.
V GVD 1996/97 je tento vlak cez okresné mesto zrušený aj kôli nevôli ľudí cestovať vlakom,o udržanie týchto vlakov sa snažil aj bývalí pán primátor Ing.Peter Orban no neúspešne.
Aj ja som viac krát apeloval na obnovenie zrýchleného spojenia cez ZM,no stále my vykalkulovali na ŽSR že sa to nedá,že trať je pomalá a že cez Levice to ide rýchlejšie.

Na Záver spomeniem že vlak Tekov po zrušení cez Zlaté Moravce bol pretrasovaný cez Levice a Galantu pod označením ZR 1530/1531 Tekov.
o Dva roky neskôr je tento pár zrušený.
Znovuzavedenia tohto vlaku nastáva v GVD 2009/2010 po číslami R 834/831 Tekov po trase z Bratislavy hlavnej stanici cez Galantu,Šurany-Levice-Zvolen do Banskej Bystrici ako taktový vlak.
V GVD 2010/2011 mení označenie na vlak R 830/831 Tekov.

Kedže moje poznatky pochádzajú z rokov 1988-1996 ponúkam vám zopár fotografii pre mňa už legendárneho vlaku,kedže ZSSK neprejavuje záujem rýchliky Tekov voziť cez Zlaté Moravce,zostane nám to len v spomienkach.

Zaspomínajte si spolu somnov priatelia.

Autor:Laco (C) 2011
750 031-7

750 031-7

R 581 Tekov máj 1993
750 129-9

750 129-9

R 580 Tekov máj 1993
750 058-0

750 058-0

záloha za 750 219-8
R 581 Tekov

R 581 Tekov

pohľad na pohorie Pohronského Inovca pred ním za vlakom Sáracký jarok
750 219-8

750 219-8

R 580 Tekov,pohľad zo Sárackého jarku
750 183-6

750 183-6

vezie Poštový vozeň Dpost ŽSR rok 1993
750 151-3

750 151-3

záloha za 750 031-7 na R 580 Tekov
750 183-6

750 183-6

R 580 Tekov máj 1993
R 581 Tekov

R 581 Tekov

pohľad na smerovú tabuľu rýchlika do Zvolena a cestujúceho,ak sa spoznal srdečne ho pozdravujem
R 581 Tekov

R 581 Tekov

časť vlaku delený vozeň 1 a 2 triedy miestenkového rýchlika
Sp 1731 Tekov

Sp 1731 Tekov

piatkový študentský vlak idúci do Zvolena vezie tento krát 750 150-5 po Kozárovce
Sp 1730 Tekov

Sp 1730 Tekov

nedeľňajší,prevažne študentský vlak zo Zvolena do Bratislavskej Petržalky apríl 1995
Sp 1730 Tekov

Sp 1730 Tekov

točiací sa vlak pri jazierkach pri ZM-závody na čele ktorého ide 750 164-6
Sp 1731 Tekov

Sp 1731 Tekov

750 056-4 prechádza zástavkov Kozárovce-zástavka v GVD 1995/96
Sp 1730 Tekov

Sp 1730 Tekov

pohľad na čelo vlaku ktorý vezie 750 164-6
Sp 1731 Tekov

Sp 1731 Tekov

750 183-6 vychádza z Volkoveckého lesa v smere do výhibňe Slánsky Dvor
R 581 Tekov

R 581 Tekov

problémy sa vyskitli zopár krát aj turnusovke okuliarnikovy T 478 3096 ako výpomoc jej dali príprah zo Zlatomoraveckého depa T 669 1141 v júly 1990
T 478 3150

T 478 3150

záloha za pokazenú T 478 3096
R 580 Tekov

R 580 Tekov

T 478 3129 idúca z Košíc do Bratislavy nového mesta blížiaceho sa rýchlika do Zl.Moraviec v júly 1990
R 581 Tekov

R 581 Tekov

na druhý deň po 580 sa T 478 3129 vracia otočená do Zvolena kde ju nahradí jedna z trojek resp.štvoriek zo Zvolenskej skupiny
R 581 Tekov

R 581 Tekov

pohľad na vozeň 1 triedy miestenkového vlaku domovskej stanice Bratislava nové mesto
R 580 Tekov

R 580 Tekov

T 478 3366,neskôr preznačená na 753 366-4 vezúca vlak do Leopoldova,kde sa konal preprah za el.rušeň
R 580 Tekov

R 580 Tekov

záloha v podobe T 478 3220 vo februári 1992
R 580 Tekov

R 580 Tekov

750 129-9 ešte z komínmi krátko po rekonštrukcii vlakového kúrenia v RD Nové Zámky
R 581 Tekov

R 581 Tekov

vychadzajúci rýchlik z pod mosta pri ZM-Prílepoch od Zlatých Moraviec vezie 750 131-5,ktorú po čase nahradí 750 183-6
R 581 Tekov

R 581 Tekov

750 128-1 ako prvý hybrid radený na rýchlikoch Tekov
R 581 Tekov

R 581 Tekov

záves vlaku tvorili 810 579-3 ktorá sa vracia do ZM z Kozároviec vozeň Baafx+ 810 648-6 pôjde z Kozároviec do Levíc ako motorový osobný vlak
R 581 Tekov

R 581 Tekov

záves vlaku 810 555-3 po Kozárovce
R 580 Tekov

R 580 Tekov

T 478 3220 sa bude točiť na Zlaté Moravce
R 581 Tekov

R 581 Tekov

R 580 Tekov

R 580 Tekov

vlaková mašina 750 219-8,pohľad zo Sárackeho jarku
R 581 Tekov

R 581 Tekov

750 183-6 na čele vlaku
Nahrávka z roku 1992 zo žst.Zlaté Moravce  4.4MB
toto si najviac cením,že mám tento dvôkaz,križovania sa vlakov v ZM
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "8522"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Jedneho casu R 368/367 tahala aj 679-Pomaranc.smiley
Veľmi ma LACI potešilo, že si túto legendu spracoval do peknej a pre mňa zaujímavej webovej stránkysmiley
http://www.sme.sk
Meniny na web
Tekovsko - Požitavská železnica © 2013
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one